Gå direkt till innehållet

Ansökan till Komvux

Stockholms stad

Vuxenutbildning Stockholm är central enhet i Stockholms Stad för ansökan till vuxenutbildning. Vux samlar in utbudet av utbildning från kommunala skolor och externa, upphandlade utbildningsanordnare. Utbudet erbjuds sedan i en databas på webben (kallad webbkatalogen). I webbkatalogen kan man söka i utbudet, bygga sin egen studiegång och sedan ansöka.

Kraftigt ökat behov av effektivisering

Webbkatalogen har funnits sedan år 2000. I starten var det några hundra som sökte via webbkatalogen. Detta har ökat stadigt varje år och är nu ca 35 000 per år, vilket motsvarar ca 85% av de sökande. Detta har medfört ett ökat behov av att effektivisera hanteringen kring ansökningsprocessen.

Open24 som plattform

Vuxenutbildning Stockholm valde Open24 som plattform för hanteringen av ansökningar till Vuxenutbildning.
 
Exempel på processer stöds i systemet
 
  • Inmatning av kursutbud för interna och externa skolor
  • Publicering av kursutbud på webben
  • Hantering av ändringar i utbudet med meddelande till sökanden
  • Sökbar kursdatabas
  • Sökanden bygger sitt eget schema
  • Ansökningsformulär med instruktioner och logik
  • Hantering av inkomna ansökningar
  • Kontroll av betyg och personuppgifter hos Verket för högskoleservice, samt Skatteverket
  • Kommunikation med sökanden via e-post och brev
  • Export av data till stadens elevsystem Hanna 

Till Komvux i Stockholm
Läs mer om tjänsten

För mer information kontakta:

Daniel Karlsson, 0270-72 291,
daniel.karlsson@yourvoice.se