VI BRINNER FÖR SYSTEMUTVECKLING!

Utveckling av webb- och mobilappar med modern webbteknik. Utveckling, underhåll och support av egna produkter.

"Vi hjälper våra kunder att utveckla och underhålla användbar och nyttig webbaserad programvara och mobilappar. Vi arbetar gärna i långsiktiga partnerskap med våra kunder."

Våra produkter

Våra webbaserade program har utvecklats i nära samarbete med våra kunder. Några av produkterna har blivit egna produktgrenar/dotterbolag för att erbjuda bästa möjliga service till respektive kundgrupp.

IST Everyday

ANSÖKNINGSSYSTEM FÖR KOMVUX, SFI OCH KULTURSKOLA

I vårt partnersamarbete med IST levererar vi lösningar för ansökan och antagning till Komvux, SFI och Musik-/Kulturskolan.

Educateit

KUNSKAPSTEST

Digitala kunskapstest i språk och matematik. Oberoende rättning av våra distanspedagoger.

Insyn

NÄMND- OCH STYRELSEHANTERING

Utskick, läsning, publicering och arkivering av möteshandlingar på webben och i app för iPad och iPhone.

Diarpo

AVTALSHANTERING

Avtalsregister med sökfunktion och bevakning av avtalstider - inga fler bortglömda avtal!

Bokadero

PLATTFORM FÖR FÖRMEDLING AV TJÄNSTER

Förmedling och effektiv bokning av bland annat föreläsare.

Systemutveckling

Vi utvecklar webb- och mobilappar med hjälp av 
modern webbteknik och vår egenutvecklade Open24 Application 
Platform.