SYSTEMUTVECKLING

 

MICROSOFTS PLATTFORM

Microsoft .Net
Sql Server
Visual Studio
Azure

SPRÅK OCH TEKNIKER

Asp.Net MVC och Webforms
C#, VB
React.js, Knockout.js, Jquery, JavaScript, XML, Json
Web Api, REST, Web Services
Bootstrap, Responsiv design

SAMARBETSVERKTYG OCH DEVOPS

Jira
Visual Studio Team Services
Team City

Vi har även lång erfarenhet av många äldre tekniker för webbutveckling på Microsofts plattform. Till vår hjälp har vi även vårt egenutvecklade ramverk Open24 Application Platform.